Genbrugscontainer

I Danmark vil vi gerne blive endnu bedre til at sortere og genanvende vores affald. Faktisk skal vi genanvende 50% af husholdningsaffaldet inden 2022. Første skridt her i Jammerbugt Kommune er din genbrugscontainer, som vi tømmer hver 4. uge.

Der sker ikke noget med din dagrenovation endnu, men på et tidspunkt skal vi også kigge på muligheden for at indsamle madaffald hjemme hos dig. Det kan altså være, at du på et tidspunkt også skal have en skraldespand til madaffald og dagrenovation.

Genbrugscontaineren har to rum

Det ene rum er til papir og småt pap, og det andet rum er til plast og metal

Containeren er 58 cm bred, 110 cm høj og 74 cm dyb.

Hvis du bor et sted, hvor du deler papircontainer med andre - for eksempel i etagebolig eller andelsboligforening - har I en fælles container til metal og plast.

 

Facebook logo Find os på facebook.

Illustration af åben genbrugscontainer. Man kan se de to rum. Illustrationen angiver målene på genbrugscontaineren: 110 centimeter høj, 58 centimeter bred, 74 centimeter dyb.

Bliver det ikke bare blandet sammen?

Hvordan skal jeg sortere?