Bygge og anlæg (Kommunale projekter)

Her på siden kan man pr. 1. april 2014 se en oversigt over hvilke håndværkere/entreprenører, der er i Jammerbugt Kommune. Listen indeholder virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen.

Vi har samlet informationer om, hvordan Jammerbugt Kommune håndterer driften af de områder, som vi må og skal opretholde. Du finder siden her: https://www.jammerbugt.dk/kommunen/coronavirus/hvad-betyder-det-for-dig/. Siden opdateres løbende.

Listen anvendes i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver, hvor der foretages en indbudt licitation med virksomheder fra Jammerbugt Kommune og fra virksomheder udenfor kommunen jf. gældende lovgivning for konkurrenceudsættelse.

På baggrund af listen vil Jammerbugt kommune indbyde virksomhederne, således at alle over en årrække bliver indbudt til de projekter, hvor den enkelte virksomhed har relevans.

Ønsker du at få din virksomhed på listen, og dermed komme i betragtning til kommende indbudte licitationer indenfor bygge- og anlægsbranchen, bedes du rette henvendelse til Flemming Jensen, Vækst Jammerbugt, flj@jammerbugt.dk eller telefon 7257 8971.

På siden findes også en oversigt over, hvilke virksomheder der er indbudt/har afgivet bud på kommunale byggeprojekter, samt hvem der har vundet den enkelte entreprise.

Listen vil løbende blive opdateret med projekter, som har været udbudt. Det vil fremgå af listen, om der er tale om offentlig eller indbudt licitation, samt prækvalifikation. Det vil ligeledes fremgå af listen, hvilken forvaltning projektet hører under og som man kan kontakte ved evt. spørgsmål.

Listen vil løbende blive udvidet med fagentreprisetyper og virksomheder efterhånden som der kommer flere projekter på.

Se håndværkerlisten HER. (Opdateret d. 22/12/2016)

Se oversigt over bygge- og anlægsprojekter HER. (Opdateret d. 27/08-2015)

Byg & Miljø Portalen

Byg & Miljø