Hvordan kommer man i betragtning til Kommunale bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugten?

På denne side er det muligt som håndværker/entreprenører at registrere sig på Jammerbugt Kommunes leverandørliste. Denne liste vil danne grundlag for at blive indbudt/inviteret til at byde på bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

For på sigt at blive indbudt til bygge- og anlægsopgver skal man være registreret på Comdia-leverandørlisten. For at sikre fuld gennemsigtighed vil det fremgå på Comdia, hvilke virksomheder der har været indbudt, har afgivet bud på kommunale byggeprojekter, samt hvem der har vundet den enkelte entreprise.

Listen vil løbende blive opdateret med projekter, som har været udbudt. Det vil fremgå af listen, om der er tale om offentlig eller indbudt licitation samt prækvalifikation mm. Det vil ligeledes fremgå af listen, hvilken forvaltning projektet hører under, og som man kan kontakte ved evt. spørgsmål.

Link til vejledning om hvordan man opretter sig som leverandør på Jammerbugt Kommunes online udbudsportal - Klik her.

Link til vejledning EFTER man har oprettet sig som leverandør på Jammerbugt Kommunes online udbudsportal - Klik her.

Link til Comdia online udbudsportal - Klik her.

Tekniske spørgsmål bedes rettet til Ejendomcenter Jammerbugt: ejendomscenter@jammerbugt.dk

Bygge- og anlægsspørgsmål relateret til erhvervsservice bedes rettet til Vækst Jammerbugt: flj@jammerbugt.dk

Byg & Miljø Portalen

Byg & Miljø