Saltum, Tølhøj 48 - opførelse af nyt sommerhus - dispensation fra Lokalplan nr. 245Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret d. 06. april 2021. Klagefristen er 4 uger.