Brovst, Bøge Bakker - Etablering af varmeværk - Dispensation fra Lokalplan 47Læs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 20. maj 2020. Klagefristen er 4 uger.