Pandrup, Hunetorpvej 115 - anden størrelse - dispensation fra Lokalplan 243 inkl. Tillæg 1Se dispensationen her.

Dispensationen er meddelt den 17. marts 2020. Klagefristen er 4 uger.