Borgermøde om Kommuneplan21

Tirsdag 28. september 2021 holder Jammerbugt Kommune borgermøde om Kommuneplan21. Det er i Brovst Hallen kl. 19.00.

På borgermødet informerer kommunen om de ændringer, tilføjelser og nye tiltag, der er foretaget ved revisionen af kommuneplanen/ Kommuneplan21.

Der er cafeer/stationer på mødet, hvor borgere kan få uddybende information om bl.a. rammeområder, Det Grønne Danmarkskort og klima. Borgere, erhvervslivet og andre interesserede kan også få indblik i, hvad der gælder for hver enkelt ejendom.

Som afslutning på mødet, vil der blive samlet op på aftenens dialoger, og informeret om den videre proces for Kommuneplan21.

Borgermødet er for alle, og alle interesserede kan møde op i Brovst Hallen, der er ingen tilmelding. Mødet forventes at slutte seneste kl. 21.00.

 

Læs mere om Kommuneplan21 her, og se selve forslaget til Kommuneplan21 med tilhørende miljørapport her