Budgetaftale 2022 for Jammerbugt Kommune i fuld enighed

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har 3. september 2021 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2022-2025. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Lokallisten står dermed bag aftalen.

Budgetaftalen er udtryk for, at der i kommunalbestyrelsen er vilje til et bredt politisk samarbejde og fælles ansvar for kommunens udvikling. Traditionen for brede forlig fortsætter dermed.

I Jammerbugt Kommune vil vi gerne kendes for at have et levende demokrati. Derfor vil vi udarbejde en mangfoldig kommunikationsstrategi for det politiske system. Formålet er, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne bliver mere involverede i kommunikationen med borgerne via bl.a. udarbejdelse af pressemeddelelser og den politiske igangsættelse i de respektive fagudvalg.

Læs hele budgetaftaleteksten her.

Se her...

Kommuneplan21 er i offentlig høring

Fra 3. september - 29. oktober 2021

Kommunalvalg 2021

Corona - Få overblik over situationen

Læs om vaccination, nedlukninger osv.

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne

Den Digitale Hotline 7020 0000

Anmeld rotter