Klimahandlingsplan 2020 – 2050

I 2019 blev Jammerbugt Kommune og 19 andre kommuner i landet udvalgt til at udarbejde klimahandlingsplaner i DK2020-projektet. Målet er, at kommunernes klimahandlingsplaner lever op til Parisaftalens målsætning om maks. 1,5 grads temperaturstigning. Realdania, tænketanken Concito og bynetværket C40 står bag projektet.

De 20 danske kommuner får teknisk hjælp og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning. Desuden understøttes sparring og samarbejde mellem danske kommune på klimaområdet.

Samtidig står projektet står på to ben – både CO2-reduktion og klimatilpasning.

Målet er, at kommunen opnår klimaneutralitet i 2050. Det betyder, at Jammerbugt Kommune ikke udleder flere drivhusgasser, f.eks. CO2, end der optages inden for kommunens geografiske område.

CO2 neutraliteten skal opnås på følgende sektorer – senest i 2050:

  • Landbrug
  • Energi
  • Transport
  • Affald

Udfordring af naturgeografien

Jammerbugt Kommune har og vil få problemer med stigende grundvand og samtidig udfordringer med stigende vandstand i fremtiden. Derfor ligger der en naturgeografisk udfordring for kommunen i forhold til at opnå målene.

Samtidig har kommunen flere steder en ældre boligmasse, der – for at leve op til CO2 målene, trænger til renovering. Kommunen har en væsentlig klimagasudledning fra landbruget. Og et stort transportbehov. Alligevel har Jammerbugt Kommune siden 2016 været nettoeksportører af grøn strøm.

Arbejdet med Klimahandlingsplanen

Projektet skal munde ud i, at kommunerne får udarbejde en klimaplan med konkrete handlinger, der er forenelig med målene i Parisaftalen. Planen skal vise, hvordan kommunen vil håndtere klimaforandringerne – både mht. klimaneutralitet og klimatilpasning. Kravene til en klimahandlingsplan er at:

  • Udarbejde et handlingsforløb, der baner vejen for netto-nuludledning af drivhusgasser inden udgangen af 2050 og fastsætte ambitiøse delmål og/eller CO2-budget
  • Vise hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig – og forbedre sin modstandsdygtighed over for de klimaforandringer, der kan ramme kommunen både nu og i fremtiden 
  • Opridse de sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster, kommunen kan forvente af planens tiltag, og angive hvordan der opnås en fair fordeling af disse gevinster til byen indbyggere og lokalsamfund
  • Give en indgående beskrivelse af kommunens forvaltning og beføjelser og af de samarbejdspartnere, der skal inddrages for at nå kommunens mål klimamål, både i fht reduktion og klimatilpasning 

 Læs mere om projektet på Realdanias hjemmeside

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000