Borgmesteren informerer

Læs nyt fra kommunalbestyrelsen på baggrund af kommunalbestyrelsesmøderne.