Sammen om sundhed - Ny Sundhedspolitik

Ny sundhedspolitik i Jammerbugt Kommune, er igang med et debatoplæg til drøftelse af, hvordan vi i fællesskab forbedrer sundheden blandt kommunens borgere.

Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik er under revision.

I den forbindelse har vi udarbejdet et debatoplæg til drøftelse af, hvordan vi i fællesskab forbedrer sundheden blandt kommunens borgere med et særligt fokus på lokalt at samskabe nye løsninger i samarbejde med erhvervsliv, foreninger, frivillige, forvaltninger og borgere. Kommunalbestyrelsen ønsker på denne måde fortsat at sætte retning for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Jammerbugt kommune. Derfor inviteres du, din forening eller virksomhed til Folkesundhedsmøde den 28. januar 2019 i Brovst Sport- og Kulturcenter.

Du kan ligeledes læse en pixi-udgave af debatoplægget til den ny sundhedspolitik her.

 

 

                                         

Sammen om Sundhed


 

Folkesundhedsmøde 
28. januar 2019 kl. 18
Brovst Sports- og Kulturcenter
Damengvej 2, 9460 Brovst
Tilmeld dig her

Kontakt

Sundheds- og arbejdsmarkedskonsulent

Hanne Heuch

heu@Jammerbugt.dk

Tlf.: 72 57 76 86