Politikker og strategier

Politikker og strategier inden for forskellige områder i Jammerbugt Kommune kan du se nedenfor i pdf-filer.

Planstrategi

Vi har valgt at placere de overordnede strategier under Bolig og flytning /Planer

Dagtilbud

Kostpolitik i dagplejen 
Politik for madglæde, madmod og fysisk aktivitet for 0 – 6 årige i dagtilbud
Solpolitik
Kvalitetsnotat

Undervisning og fritid

Ungepolitik
Udviklingsplan folkeskolen
Folkeoplysningspolitik
Kultur og fritidspolitik
Strategi for natur og kulturhistorisk formidling
Digitaliseringsstrategi
Skolepolitik

Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats

Børnepolitik
Sundhedspolitik 

Arbejdsmarked

Beskæftigelsesplan

Socialområdet

Sundhedspolitik
Frivilligpolitik

Voksen og handicap

Kvalitetsstandarder

Sundhed

Kvalitetsstandarder
Redegørelse for anvendelsen af værdighedsmidler
Sundhedsberedskabsplan
Sundhedspolitik 
Værdighedspolitik

Infrastruktur og beredskab

Beredskab
Trafiksikkerhed
Vintervedligeholdelse

Forsyning

Affalds- og Ressourceplan
Spildevandsplan

Erhverv og turisme

Erhvervs- og væksstrategi 2017-2020

Politisk organisation

Borger- og brugerinddragelsesmodel
Handicappolitik (word-udgave)
Handicappolitik (pdf-udgave)
Borgerservicepolitik
Finansieringspolitik
Forsikringspolitik
Indkøbspolitik
Integrationspolitik
Kommunikationspolitik

Styrelsesvedtægt
Værdigrundlag 
Udbudspolitik
Administrationsgrundlag og -praksis for udbud af bygge- og anlæg

Plan og byg

Arkitekturpris
Regler for parkering

Landdistriktsudvikling

Landdistrikspolitik
Ildsjæle gør forskellen

Kommunen som arbejdsplads

Ligestillingspolitik
Kommunikationspolitik
Kommunikationsstrategier

Agenda 21 og klima

 

Kontakt

Kommunalbestyrelsen
byraad@jammerbugt.dk

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Hovednr.: 72 57 77 77
raadhus@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader