Tilskud til politisk arbejde

Et parti, der har deltaget i kommunalvalget i 2017, har ret til tilskud til partiernes politiske arbejde i kommunen i årene 2018-2021.

Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer ved valget. 

Ved ønske om ansøgning af tilskud kontakt Connie Alsing Andersen, coa@jammerbugt.dk.

Offentliggørelse
Bilag vedrørende anonyme og private tilskud til kandidatlisten skal offentliggøres af kommunalbestyrelsen/regionsrådet på kommunens/regionens hjemmeside inden for en rimelig frist efter modtagelsen heraf.

2021

2020

2019

2018