11 attraktivt beliggende erhvervsgrunde i den sydøstlige del af Aabybro

Jammerbugt Kommune udbyder 11 attraktivt beliggende erhvervsgrunde i den sydøstlige del af Aabybro. Ca. halvdelen af grundene har facade ud mod hovedvej 11.

Vejadgang sker via Høgårdsvej.

Erhvervsgrundene er mellem 3.142 m² og 4.766 m².

Bud skal være modtaget senest 3. juni 2021 kl. 8.00.

Se mere i nedenstående salgsvilkår og bilag:

Salgsvilkår - Erhvervsarealer Høgårdsvej

Bilag 1 - Lokalplan 27-028 Erhvervsområde ved Ny Aabybvej, Aabybro

Bilag 2 - Grundfortegnelse, Høgårdsvej, Aabybro

Bilag 3 - Geoteknisk rapport - Høgårdsvej, aalborg

Bilag 4 - Tilbudsblanket - Erhvervsareal - Høgårdsvej, Aabybro 2